Obchodní podmínky

Obecné

Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem a zákazníkem. Vzájemné právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Provozovatelem služby a internetových stránek je:

Lenka Zukalová
Mistrovská 183/28
Praha 10, 108-00
tel.: 606172386
Ič: 42552249
Číslo účtu: 1526864027/3030

Otvírací doba:
Pondělí   10:00 – 21:00
Úterý      15:00 – 21:00 
Středa    10:00 – 21:00
Čtvrtek   15:00 – 21:00
Pátek      10:00 – 21:00
Sobota    ZAVŘENO
Neděle    17:00 – 21:00

Zákazníkem je každý, kdo učiní řádnou objednávku jedním popsaných způsobů:

Osobně na provozovně
Telefonicky
E mailem, či přes webové rozhranní

Takto doručená objednávka je provozovatelem považována za platný a závazný návrh smlouvy o dílo, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem, či osobním sdělením. Smlouva je uzavřena převzetím objednávky provozovatelem, případně dodáním a převzetím objednané služby zákazníkem.

Provozovatel může objednávku zrušit, či nepřijmout v případech, pokud není schopen dle svých možností zaručit bezvadné plnění služby, pokud je prádlo výrazně znečištěné, či poškozené, nebo si není jistý s výsledkem plnění služby. Dále, pokud není správně a úplně vyplněný kontakt na zákazníka. V těchto případech se provozovatel bude snažit zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení. Provozovatel taktéž může objednávku nepřijmout z důvodu logistických problémů a objednání nevhodného termínu, času, či místa mimo území hlavního města Prahy.

Zákazník může objednávku zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, pokud služba nebyla poskytnuta. V ostatních případech bude provozovatel požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Dodací a platební podmínky 

Dodací podmínky – smluvní, zpravidla však do 72 hodin od přijetí prádla do našich rukou. K předání prádla dochází po předchozí domluvě a odsouhlasení data, času a místa.
Platba  – hotově při převzetí, popřípadě u stálých zákazníků, či firem bankovním převodem.

Nejsme plátci DPH. Ceny uvedené v nabídce jsou smluvní a aktuálnost cen na internetových stránkách www.pradelna-zehleni.cz garantujeme.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez udání důvodu, nebo odmítnout objednávku zákazníka, který v minulosti řádně nezaplatil za závazně objednané služby.

Reklamační řád 

Vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem se řídí občanským zákoníkem číslo 40/1964 S. ve znění pozdějších předpisů.
– provozovatel odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, poškozením, či zničením věci, kterou převzal od zákazníka

– zjevné vady je zákazník povinen reklamovat při převzetí splněné objednávky. Při pozdější reklamaci je zákazník povinen prokázat vznik závady na straně provozovatele
– provozovatel nepřebírá odpovědnost za oděvy bez etikety se symboly pro čištění a žehlení

– odstranitelné vady (např. chybějící knoflík, rozpáraný šev) odstraní provozovatel na vlastní náklady v co nejkratším čase

– škodu nahrazuje provozovatel v penězích na základě kupního dokladu dodaném zákazníkem, popřípadě dle odborného posouzení provozovatelem, obvykle však dle poškozené věci a její běžné hodnotě. Přihlíží se k jejímu stáří a opotřebení.

– zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, může se obrátit na Českou obchodní inspekci a zahájit řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz/cs. Pro smlouvy uzavřené online je k dispozici platforma řešení sporů provozovaná Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Veškeré osobní údaje jsou schraňovány za účelem plnění smlouvy, či našich služeb. Na Váš dotaz zaslaný na email: l.zukalova@centrum.cz Vám veškeré osobní údaje, které uchováváme sdělíme, či na Vaši žádost je vymažeme.

Odesláním objednávky, či předáním prádla zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.